தொழில்துறை நிறுவன(ஐடிஐ) பயிற்சியாளர்களுக்கான தமிழக அரசின் உதவி திட்டங்கள்



திட்டத்தின் குறிக்கோள்:

திறன் பயிற்சி திட்டத்தில் சேர்க்கை மற்றும் தீவிரமான பங்களிப்பை ஊக்குவிக்க, ஏழை மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு உதவுவதற்காக அரசு அனைத்து தொழில்துறை நிறுவன பயிற்சியாளர்களுக்கும் பயிற்சிக் கட்டண தள்ளுபடி மற்றும் இலவச பயிற்சியை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது.

அரசு தொழில்துறை நிறுவனம் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் தனியார் நிறுவன பயிற்சியாளர்களுக்கான சலுகைகள்:

  • பயிறிச்சியாளர்கள் வசிக்கும் இடத்திலிருந்து தொழில்துறை நிறுவனம் வரை 5 மாத கால பஸ் பாஸ் வசதி.
  • அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் ஒரு வருடத்திற்க்கு 2 சீருடைகள்.
  • அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் மிதி வண்டி.
  • மாதம் அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் 500 ரூபாய் உதவித்தொகை, எந்த சமூகம் மற்றும் பொருளாதார அடிப்படையும் இல்லாமல்.
  • அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் மடிக்கணினி.
  • புத்தகங்கள் மற்றும் வரைய தெவையான கருவிகள்.

Hariprasath Thiagarajan is a software developer for an Italian Bank. He is a graduate of SASTRA Univresity, based out of chennai. Possilbly one of many big sports fanatic. Huge fan of Tamil Historical Fictions and Dan brown’s fictions. An ardent Chola kingdom researcher.

About Sindhu S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *