వస్త్ర విభాగమునకు చెందిన పరిశ్రమలకు అందుబాటులో ఉన్న ఎగుమతి ప్రోత్సాహకాలుపధకం పేరు: వడ్డీ సమానత్వ పధకం

లక్ష్యం : వస్త్ర పరిశ్రమలో ఎగుమతులలో మనకు పోటీదారులైన చైనా, వియత్నాం మొదలగు దేశాలలోని వడ్డీ ధరల కన్న ఎక్కువ వడ్డీ బాధ ను ఎదుర్కొంటున్న భారత వస్త్ర ఎగుమతిదారులకు ఉపసమనం కలిగించి ఎగుమతులను ప్రోత్సహించుటకు వడ్డీ సమానత్వ పధకం ప్రారంభించబడినది.  ఈ పధకములో ఎగుమతిదారునికి వడ్డీ లో రాయతి లభించును.

 

ఎప్పటినుండి ప్రభావం లోనికి ఏప్రిల్ 1, 2013 to జూలై 31, 2014 ఆగష్టు 1, 2013 to మార్చ్ 31, 2014 ఏప్రిల్ 1, 2015 మార్చ్ 31, 2020
వడ్డీ రాయతీ రేటు 2% 3% 3%
లబ్దిదారుడు ఎగుమతిదారులకు & ఉత్పత్తిదారులకు ఎగుమతిదారులకు & ఉత్పత్తిదారులకు ఉత్పత్తిదారులకు
కవర్ పొందు విభాగములు హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు హస్త కళలు, తివాచి,చేతి మగ్గం, చిన్న మరియు మధ్యస్త వ్యాపార సంస్థలు, రెడీమేడ్ దుస్తులు ఇంకనూ బట్టలు, కొబ్బరి పీచు మరి దానిచే చేయబడిన వస్తువులు, జనప  నార మరియు దాని నుండి తయారుచేసిన వస్తువులు

 

Name of the scheme: సుంకం వాపస్ పధకం

The scheme:

ఈ పధకము నవంబర్, 2015 నుండి అమల లోనికి వచ్చినది

సుంకం వాపస్ రేట్లు

  కేంద్ర వ్యాట్ లభ్ది పొందనిచో కేంద్ర వ్యాట్ లబ్ది పొందిన
ఉత్పత్తులు 2014 2015 2014 2015
నూలు 2.8-4.7 2.5-4.5 0.9-1.3 1.2-1.4
నూలు బట్టలు 4.3-7.1 4.3-7.3 1.3-1.9 1.4-2.0
చేతి 6.7-9.1 6.6-11.5 1.6-2.4 1.9-2.4
దుస్తులు 7.4-9.9 7.2-10.5 1.7-4.0 2.0-3.5
ఇంటి అలంకరణ వస్త్రాలు 2.8-11.7 5.0-10.7 1.6-9.9 1.9-8.9

మరింత సమాచారము కొరకు, https://www.ministryoftextiles.gov.in/schemes


About pratibha mca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *