பாதுகாப்புச் சேவைகள் நலத்துறையின் உதவித்தொகை திட்டங்கள்முன்னாள் பணியாளர் மற்றும் போர் வீரர்களின் குழந்தைகள் தங்கள் படிப்பை தொடர்வதற்காக சிறப்பு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. சமூக முன்னேற்றத்திற்கு கல்வி அவசியமாகிறது. உயர்கல்வி படிப்பதை இளைஞர்களிடம் ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு பஞ்சாப் கூட்டு நிதியிலிருந்து உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு.

தகுதி: 

 • விதவைகள் அல்லது முன்னாள் பணியாளர்களின் குழந்தைகள்.
 • பல்கலைக்கழகத் தேர்வில் கீழ்க்கண்ட பாடப்பிரிவுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முதல் அல்லது இரண்டாம் இடம் பிடிக்க வேண்டும்.
  1. பி.ஏ., / பி.எஸ்சி.,
  2. எம்.ஏ., 
  / எம்.எஸ்சி., முதுகலை தேர்வுகள்
  3. மின்னணு வர்த்தகம் மற்றும் இணையப்பயண்பாடு பிரிவில் முதுகலை டிப்ளமோ.
  4. கணிப்பொறியியல் பிரிவில் டிப்ளமோ.
பரிசுத்தொகை:
 1. முதல் பரிசு பெறுபவருக்கு ரூ.10,000/-
 2. இரண்டாம் பரிசு பெறுபவருக்கு ரூ.8,000/-
மேலும் தகவல்கள் இங்கே.

தமிழில் : ஜ.சிவகுரு.

SivaGuru, a graduate of SASTRA University, is a Software Engineer by profession. Besides blogging, he is interested in reading Historical Fictions and visiting heritage sites. He writes articles in Tamil in his free time. He is from Thanjavur which is the cultural capital of Tamil nadu and is famous for ancient Tamil literature.

About Sindhu S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *